Jeżeli należysz do grona szczęśliwców, którzy otrzymali od rodziców mieszkanie, samochód lub solidną sumę oszczędności, istnieje szansa że będziesz musiał rozliczyć się z tego faktu z Urzędem Skarbowym. Pamiętaj, że darowizny nie stanowią tylko środki finansowe, ale również wartościowe przedmioty czy nieruchomości. 

Jesteś zwolniony od uiszczenia podatku od spadku i darowizn, jeżeli osoby przekazujące Ci mienie należą do Twojej bliskiej rodziny: darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny objęta jest bowiem ulgą podatkową. Jest to tak zwana grupa podatkowa 0, znajdująca się w obrębie pierwszej z trzech klasycznych grup podatkowych. Należą do niej rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz dzieci osoby obdarowanej. Przekazanie darowizny pomiędzy członkami grupy podatkowej 0 nie generuje konieczności opłaty podatku z tytułu jej przyjęcia. Jeżeli więc otrzymałeś coś od rodziców, nie masz obowiązku opłaty podatku z tego tytułu. Pamiętaj jednak, że jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza 9637 zł, jesteś zobowiązany aby zgłosić jej otrzymanie do Urzędu Skarbowego.

Jak zgłosić darowiznę do US oraz rozliczyć podatek PIT?
Urząd Skarbowy należy poinformować o otrzymaniu darowizny w przeciągu 6 miesięcy od zaistnienia obowiązku podatkowego, a więc od otrzymania na własność powierzonego nam mienia. Aby to uczynić, konieczne będzie wypełnienie druku podatkowego SD-Z2. Jeżeli w terminie zgłosisz w Urzędzie Skarbowym darowiznę od rodziców, nadal oczywiście będziesz objęty zwolnieniem dotyczącym opłaty podatku od jej wartości. Jeżeli jednak podejmiesz próbę zatajenia faktu otrzymania majątku lub przez niewiedzę nie zgłosisz tego faktu, może on zostać opodatkowany przez Urząd Skarbowy na zasadach ogólnych. Będziesz wtedy musiał zapłacić podatek, bez względu na to w jakiej grupie podatkowej znajdował się darczyńca. Co więcej, fiskus może nałożyć na Ciebie karę wynikającą z zaniedbania obowiązku podatkowego.

Czy musisz więc uwzględniać otrzymaną darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym z Urzędem Skarbowym? Polskie prawo nie wymaga od Ciebie wliczania otrzymanego majątku do swoich przychodów, a co za tym idzie nie musisz uwzględniać darowizny podczas wypełniania formularza PIT. Jeżeli więc otrzymałeś darowiznę od rodziców lub innych członków najbliższej rodziny, jesteś objęty zwolnieniem podatkowym jeżeli dopełnisz niezbędnych formalności.