Otrzymałeś darowiznę i nie wiesz, czy musisz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Wszystko zależy od wartości darowizny oraz od tego, w której grupie podatkowej się znajdujesz.

Czym jest podatek od darowizny i kto powinien go zapłacić?
Podatek od darowizn uregulowany został w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nią obowiązkiem podatkowym objęta jest osoba, która otrzymała darowiznę jeżeli jej wartość przekracza kwotę zwolnioną od podatku. Wysokość kwoty zwolnionej zależy od grupy podatkowej:

– I grupa podatkowa – 9 637 zł,
– II grupa podatkowa – 7 276 zł,
– III grupa podatkowa – 4 902 zł.

W przypadku, gdy obdarowany otrzyma darowiznę od tej samej osoby więcej niż jeden raz, podstawą opodatkowania będzie suma wszystkich darowizn otrzymanych w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn, oprócz kwoty wolnej od podatku, przewiduje także całkowite zwolnienie z podatku w przypadku, gdy darczyńcą będzie osoba blisko spokrewniona z obdarowanym. Do grupy tej należą: małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, macocha i ojczym. W takim przypadku należy jednak pamiętać o złożeniu druku SD-Z2 w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Konsekwencją niezłożenia druku SD-Z2 w tym terminie jest opodatkowanie darowizny na zasadach ogólnych, a także kara za niedokonanie obowiązku zgłoszeniowego.

Jak rozliczyć podatek od darowizny?
Podatek od darowizny rozliczany jest od nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku. Jeżeli wartość darowizny przekracza tę kwotę, obdarowany zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego na formularzu SD-3, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania darowizny. Obowiązek ten nie występuje w przypadku, gdy wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku lub gdy darowizna sporządzona została w formie aktu notarialnego. Podatek należy zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania z urzędu skarbowego decyzji określającej jego wysokość.

Wysokość podatku od darowizny
Wysokość podatku obliczany jest według następującej skali:

I grupa podatkowa:
– do kwoty 10 278 zł – 3%,
– od 10 278 zł do  20 556 zł – 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

II grupa podatkowa:
– do kwoty 10 278 zł – 7%,
– od 10 278 zł do 20 556 zł – 719,50 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – 1 644,50  zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.

III grupa podatkowa:
– do kwoty 10 278 zł – 12%,
– od 10 278 zł do 20 556 zł – 1 233,40  zł + 16% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – 2 877,90 zł + 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.